SEMINARIEPARKEN

Byggplaner fortsätter trots "nej"

2:16 min

Politikerna i byggnadsnämnden i Uppsala anklagas nu för att på ett odemokratiskt sätt köra över motståndet mot byggplanerna vid Seminarieparken. Byggnadsnämnden har fortsatt att planera vidare för bygget trots att en enig kulturnämnd sagt nej till att bygga bostäder vid parken.

Socialdemokraten Bo Östen Svensson i kulturnämnden är mycket upprörd över byggnadsnämndens agerande.

– Det är ju ganska uppseendeväckande att en nämnd, byggnadsnämnden, fullständigt desavouerar en annan nämnd, kulturnämnden, på det område där kulturnämnden har huvudansvaret, nämligen kulturarvet. De låtsas att det är ett byggnadsärende, vi hävdar att det är ett kulturarvsärende, säger Bo Östen Svensson (S).

En enig kulturnämnd sa i ett remissvar i slutet av 2009 ett bestämt nej till hela idén att bygga bostäder vid Seminarieparken. Det betyder att även representanterna för de partier som är för ett bygge, Moderaterna, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, i kulturnämnden tar avstånd från byggplanerna. Till dem hör moderaten Anna-Karin Westerlund.

– Jag tycker att det vore vansinnigt att förstöra den kulturmiljön. I moderaternas handlingsprogram säger vi att vi ska bevara kulturarvet, och det här är ju verkligen ett kulturarv, säger Anna-Karin Westerlund (M).

Och Bo Östen Svensson går ännu längre i sin kritik.

– Byggnadsnämndens uppgift är att tillvarata medborgarnas intressen, inte byggindustrins intressen. Där tycker jag att både ordförande och vice ordförande har fullständigt missförstått sin roll, säger Bo Östen Svensson (S).

Socialdemokraternas kommunalråd Marlene Burwick försvarar partiets agerande i byggnadsnämnden. Till Upplandsnytt säger hon att partiets representanter i nämnden följt det ställningstagande partiet gjort, och att det här är en bra förslag som ger både bostäder och öppnar upp en offentlig park.

Och byggnadsnämndens ordförande, moderaten Liv Hahne, svarar så här på den hårda kritiken.

– Varför skulle vi företräda byggbranschen? Vi företräder uppsalaborna, dem som är bostadslösa. Vem ska företräda dem då?

Du själv har ju företag i byggbranschen. Hur påverkar det dina prioriteringar?

– Ja, det lilla som vi pysslar med har ingenting med bostadsbrist att göra. Vi bygger enbart för funktionshindrade.

Liv Hahne framhåller också att en av byggnadsnämndens uppgifter är att sammanväga olika intressen, även kulturarvsaspekterna.

– Sammanvägningen måste någon göra.

Och det är du?

- Ja, och det är en otacksam uppgift ibland. Men jag tror på framtiden, -avslutar Liv Hahne (M), ordförande för byggnadsnämnden i Uppsala.