Bidrag användes till propaganda

Kärnkraftsmotståndare har använt statliga pengar för att propagera mot kärnkraften och nu kräver Strålsäkerhetsmyndigheten tillbaka delar av bidraget. Det är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat som ska betala tillbaka mer än 200 tusen kronor till myndigheten.

Pengarna var en del av det bidrag på nära två miljoner som organisationen fått under två år för att vara med i beslutsprocessen kring slutförvaret av kärnavfall och pengarna fick alltså inte användas till opinionsbildning.