Hoppas stoppa cancer

Det finns risk att drabbas av lymfkörtelcancer efter en organtransplantation. Nu har Akademiska sjukhuset i Uppsala studerat det virus som ofta orsakar cancern. Behandlingen efter en transplantation påverkar kroppens försvar mot virus. Och med studien hoppas man kunna upptäcka och behandla viruset tidigare.