Stiftelse förslås för att rädda fyrar

En nationell fyrstiftelse bör successivt ta över ägandet av av fyrplatser och fyrar som är värda att bevara men som inte längre behövs för sjöfarten. Det föreslår Svenska Fyrsällskapet i ett brev till regeringen. Syftet med stiftelsen skulle vara att bevara och förvalta fyrarna som annars riskerar att förfalla.