TIERP

Stationen byggs om

Arbetet med att göra Tierps station mer tillgänglig för funktionshindrade har inletts. Under de närmaste veckorna kommer Trafikverket sätta upp nya lampor och bänkar på perrongerna.

I satsningen ingår även nya skyltar samt så kallade ledstråk för synskadade.