Pakistansk kvinna får inte stanna

En pakistansk kvinna i Uppsala, som nekats asyl i Sverige fick inte heller rätt i Europadomstolen. Det enligt ett beslut som kom i dag.

Kvinnan hävdade att hon riskerade att bli gripen, torterad och avrättad i hemlandet på grund av sitt engagemang i en kristen organisation.

En utvisning skulle därför strida mot Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Men så är inte fallet enligt domstolens beslut.