Skyller oljelukt på försvaret

En fastighetsägare utanför Öregrund, som har återkommande problem med lukt av oljeprodukter i sitt dricksvatten, tror att Försvarsmakten bär ansvaret för lukten. 

På fastigheten har det nämligen legat en del av två skansar från andra världskriget.

Men försvarsmakten avvisar misstankarna. Försvarets generalläkare har gjort en utredning och kommit fram till att inga aktiviteter som bedrivits där förklara oljelukten.