Kartläggning av mjältbrand klar

Statens veterinärmedicinska anstalts kartläggning av mjältbrand är klar. 3 000 svenska djurbesättningar har drabbats av mjältbrand de senaste 94 åren.

Man har kartlagt det här för att smittan kan leva kvar länge, och döda djur som grävs upp i samband med till exempel vägbyggen kan göra att smittan återigen sprids, rapporterar TV4 Malmö.