Strid om seminarieparken

Bygget kan stoppas

1:18 min

Det planerade bostadsbygget vid Seminarieparken i Uppsala kan komma att stoppas. Länsstyrelsen arbetar nu med en utredning som ska visa om hela Seminarieområdet ska förklaras som byggnadsminne, och blir det så är kommunen tvingad att följa beslutet.

– Det är redan klart att byggnaderna är kulturhistoriskt värdefulla och det återstår att bedöma om miljön är synnerligen märklig, säger Agneta Åkerlund är länsantikvarie på länsstyrelsen.

En byggnadsminnesförklaring av området kan också göras mot markägaren NCC:s vilja, säger Agneta Åkerlund.

– Det ska så långt det är möjligt göras i samförstånd men det har hänt att det gjorts mot ägarens vilja, säger hon.

Om det blir så att kommunens byggnadsnämnd hinner fatta beslut om att genomföra byggplanerna, och sedan kommer ert beslut om att förklara området som byggnadsminne, vad händer då?

– Jag hoppas att de inväntar länsstyrelsens svar, säger Agneta Åkerlund.

Byggplanerna vid Seminarieområdet är en komplicerad fråga, även när det gäller hur beslutet ska ske. Och det är också en fråga som väcker delade känslor hos Uppsalaborna.

– Det behövs bostäder i Uppsala, men de behöver inte förstöra just det här området. Det finns andra ställen att bygga bostäder på, säger en ung man.

– Jag tycker parken är rätt misskött. Jag har gått här i sommar och tänkt: usch, så här ser ut. Det är lika bra att bygga, säger en kvinna.