Bättre vård för äldre

1:36 min

Gamla människor som ramlar och bryter benen ska få en bättre vård på ortopeden vid Akademiska sjukhuset. En ny avdelning som startas i början på nästa år ska både fixa benbrott på gamla människor och samtidigt ge annan vård.

– Vi kan absolut bli bättre på att ta emot de äldre patienterna som har skadat sig, säger Katarina Lönn som är verksamhetschef på ortopeden.

Att gamla människor ramlar och bryter benen kan ofta bero på att de har blivit sämre i någon annan sjukdom. Därför ska ortopeden starta en ny avdelning efter årsskiftet - som är specialiserad på just gamla människor.

Där ska inte bara benet lagas. De gamla ska också få vård för andra krämpor som till exempel problem med hjärtat, lungor, blodtryck eller diabetes.

Forskning har visat att det här sättet att arbeta är bra för patienterna.

– Patienterna blir mindre sjuka. Om man tittar ett år efter behandlingen så är det dessutom betydligt färre som har dött. Dessutom blir det kortare tid på sjukhus med den här metoden, säger Katarina Lönn.