UL behöver 100 miljoner

0:53 min

Upplands Lokaltrafik vill ha in 100 miljoner kronor för att undvika akut kassabrist. UL begär dels 40 miljoner i förtida ägartillskott från kommunerna och landstinget i länet, dels också ett lån på 60 miljoner från landstinget.

– Vi har två stora trafikavtal som blivit dyrare än vi räknat med. Det är dels det nya tågavtalet som började gälla i juni och dels det här ett-åriga bussavtalet, säger Sture Jonsson, informationschef på UL.

Det handlar alltså om avtalen för upptågstrafiken och det tillfälliga avtalet som gjordes efter den misslyckade upphandlingen av regiontrafiken.

Är det en miss i planeringen när det uppstår en sådan här situation?

– Nej det är snarare så att vi har en bra planering. Om vi inte hade det skulle vi inte veta i förväg att något sådant skulle behövas och då skulle risken finnas att vi hamnade i en akut situation, säger Sture Jonsson.