Uppsala

Hjälpprojekt för kvinnor blir kvar

1:48 min

Projektet MOA, som syftar till att hjälpa unga kvinnor i Uppsala att ta sig ur missbruk och kriminalitet, har fallit så väl ut att projektet nu permanentas.

– De pratar inte över huvudet på oss. De pratar med oss, till oss, säger Tove en av kvinnorna som deltagit i projektet.

Projektet MOA (mod, ork, arbete) har pågått i två år och av de 53 kvinnor som varit med i projektet har ungefär hälften börjat studera eller fått ett arbete, andra har praktik eller är på andra sätt på god väg att bli självförsörjande. Sexton stycken har fallit tillbaka i missbruk och kriminalitet.

Deltagarna i projektet har rekryterats genom bland annat socialtjänsten, alkohol- och narkotikaenheten eller så har de sökt själva efter att ha hört genom bekanta att projektet inneburit en positiv vändning för andra.

MOA genomsyras av något som kallas konsekvenspedagogik. Johanna Rudmark Hagström som är projektledare förklarar att den syftar till att deltagarna ska komma till vissa insikter:

– Det handlar om att se att man alltid har ett val, och det här valet kan ju se olika ut beroende på vilken situation man är i men man kan alltid göra annorlunda jämfört med hur man har gjort tidigare, säger Johanna

Utanför konferensrummet där utvärderingnen av projektet idag presenterades träffar jag Tove och Sandra, som både har en bakgrund av droger och hemlöshet, och som var med i den första MOA-gruppen som bildades i september 2009. Sandra säger att hon mentalt har blivit 15 år äldre sen hon kom med i projektet. Hon jämför livet innan MOA med sitt liv idag:

– Jag hade varken arbete eller i stort sett någonstans att bo under visa tidpunkter och det var droger och kriminalitet. I dagsläget nu efter två år så studerar jag och har tagit mig långt ifrån allt det där, säger Sandra.

Inom ramen för projektet MOA har föreläsningar om kvinnors rättigheter och kost och hälsa varvats med "skriva CV"-kurser och praktik. Men Tove säger att MOA framförallt har inneburit ett självförtroendelyft:

-– Jag hade inte jobbat överhuvudtaget och ändå lyfter fram saker hos mig som jag faktiskt kunde och till och med var bra på.

Tove och Sandra är överens om att idéerna i MOA egentligen inte är så nya, utan att det handlar mer om förhållningssätt:

--Det är deras värme. Och deras genuina intresse för att verkligen hjälpa oss som behöver det. Jag går väl kvar på MOA hela mitt liv kanske, säger Sandra.

Klara Klintbo Skilje
klara.klintbo-skilje@sverigesradio.se