Mer kvalitet behövs hos lärosäten

Högskolor kan behöva slå sig ihop med starka forskningsuniversitet. Det skriver utbildningsminister Jan Björklund, Folkpartiet, i en debattartikel i DN i dag. Anledningen till det skriver Björklund är att utbildningspolitiken ändrar fokus från kvantitet till kvalitet och att antalet 20-åringar kommer att minska de närmaste åren.

Upplandsnytt har tidigare berättat om att ett samabete mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland diskuterats