Satsning mot våld i relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har fått i uppdrag att utvärdera regeringens utbildningsatsningar inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. För uppdraget får Uppsala universitet 1,5 miljoner kronor fördelat på tre år från regeringen.