Uppland

Ökad specialisering inom vården

1:53 min

I dag kommer 1,7 miljarder, drygt en fjärdedel av Akademiska sjukhusets intäkter, från vård som man säljer till andra landsting och då handlar det mest om högspecialiserad vård. Det är ett måste för att ekonomin ska gå ihop och ökad specialisering krävs i framtiden, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M). 

– Vi ser en ökad specialisering och jag tror att man enkelt kan uttrycka det som att inget ledande universitetssjukhus kan vara bra på allt, då ökar risken att för att man inte är bra på någonting. Akademiska måste ta ledartröjan här, vi måste vara bäst på det vi gör, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

– Akademiska står sig väl men det räcker inte för att luta sig tillbaka och säga det här klarar vi. Vi måste göra mer.

Den avdelning på Akademiska som säljer allra mest vård sett till pengar är neurokirurgen. De opererar och vårdar bland annat patienter som haft hjärnblödningar, har hjärntumörer, epilepsi eller har råkat ut för allvarliga trafikolyckor.

Mellan 75-80 % av deras patienter kommer från andra ställen än Uppsala län, och det är viktigt för sjukhuset säger verksamhetschef Nils Wesslén.

– Sjukhuset har ju en större kappa än vad C-län är så det är väsentligt för hela sjukhuset att vi får patienter från andra delar av regionen, säger Nils Wesslén.

Trycket är hårt på neurokirurgen och i nuläget hinner de inte riktigt med alla patienter.

– Vi har fått lite ökade köer och det här kommer vi göra några extra satsningar på under de närmaste månaderna men i nuläget klara vi inte riktigt vårt uppdrag.

Hur påverkar det upplänningarna när det kommer så många patienter utifrån?

– Vi prioriterar upplänningar lika mycket som rikspatienter. Det spelar ingen roll om man kommer härifrån eller från andra län, säger verksamhetschef Nils Wesslén.