Uppland

Vårdsamarbete ska utredas

I framtiden kan det bli möjligt för upplänningar att lista sig hos vårdcentraler i andra landsting. Syftet är att underlätta för personer som arbetspendlar eller bor i länets gränsområden. Uppsala läns landstings hälso- och sjukvårdsstyrelse har beslutat att utreda frågan och rapporten ska vara klar våren 2012.