UPPSALAPENDELN

Kvällståg från Stockholm blir kvar

Det kommer även i fortsättningen vara möjligt att ta tåget klockan 22.11 från Stockholm till Uppsala. SJ har nämligen ändrat sig och låter avgången vara kvar.

Anledningen till att SJ backar är att det skulle bli för glest mellan kvällsavgångarna om tåget togs bort. Det säger pressinformatören Sven-Ingvar Håkansson.

– När vi såg över vårt beslut insåg vi att det var bästa att låta avgången vara kvar.

Men beslutet att dra in på anda avgångar står fast och beror enligt Sven-Ingvar Håkansson på att SJ måste se över sina kostnader.