Sprängningar i Rosersberg

I höst kan det bli lite extra buller för folk som bor och arbetar i trakten av Rosersberg utanför Märsta. Det här beror på att Trafikverket har inlett arbetet med att bygga en ny trafikplats som ska länka samman E4:an och väg 859 på ett säkert sätt.

Sprängningsarbeten är planerade både dag- och nattetid och kommer stoppa trafiken på E4:an under korta tider.