Uppland

Vårdlotsar ska hjälpa patienter

1:43 min

Äldre och multisjuka ska få hjälp att hitta rätt i vården - det vill politiker inom landstinget. Det handlar om att införa så kallade vårdlotsar. 

Systemet finns redan i Stockholm och en av de som jobbar som vårdlots där är specialistsjuksköterskan Carola Olsson.

– Det är fråga om patienter som av nån anledning hamnar på akuten två tre gånger inom loppet av lika många månader - och där vi ser att det finns ett behov av att coacha eller lotsa patienten bort från akuten till rätt vårdinstans, säger Carola Olsson.

– Patienterna säger ofta till oss sjuksköterskor att de känner sig lugna, trygga och har fått en helt annan livskvalitet i hemmet. Att kunna hantera sin sjukdom i hemmet, helt enkelt.

I Stockholm har man det senaste året haft tio vårdlotsar på försök och det har gett gott resultat, de har kunnat hjälpa omkring 500 patienter att hitta rätt i och man vill nu utöka antalet vårdlotsar där.

Även i Uppsala län finns det vilja att införa det här, men först måste man undersöka vad som finns redan finns idag, inom närvården finns på vissa håll liknande hjälp att få redan.

Hälso- och sjukvårdstyrelsen kommer att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda hur det ser ut och om det verkar vara en god idé att införa vårdlotsar även här eller om man ska satsa på någon annan modell.

Miriam Eriksson är kristdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen.

– Man ska inte behöva vara expert på vårdapparaten för att hitta rätt i vården och vi har en grupp patienter som är lite vilse, säger hon 

Är det en brist att det finns de som känner sig vilsna som det ser ut idag?

– Det är ju självklart inte bra att folk känner att de inte hittar rätt, det här är ju en utsatt grupp de mår inte bra i grunden. Och då måste vi hitta ett sätt att lotsa dem rätt och då kan det bli vårdlotsar det handlar om, säger Miriam Eriksson (KD)ordförande i hälso- och sjukvårdstyrelsen.