ARLA + MILKO

Grönt ljus för fusion

Konkurrenverket har har nu sagt ja till en fusion mellan två av de största mejeribolagen i Sverige Arla och Milko. Här i Uppland har Arla ett stort antal bönder som är både medlemmar och leverantörer.

Ett av villkoren för samgåendet är att Milkos mejeri i Hedemora säljs till någon annan aktör. Milko, som i huvudsak har sin verksamhet i Värmland, Dalarna och Jämtland, har länge haft lönsamhetsproblem.

- Det är glädjande att beskedet nu kommit. Mjölkbönderna får en stabilare och bättre ekonomisk situation framöver, säger Gunnar Pleijert som är styrelseordförande på branchorganisationen Svensk Mjölk.