Blå tåget tar upp kampen med SJ

Samtidigt som vintertidtabellen för tågtrafiken börjar gälla idag får SJ konkurrens i trafiken till och från Uppsala. Det är företaget Skandinaviska Jernbanor som drar igång linjen Uppsala - Göteborg via Stockholm och Skövde.

Blå tåget, som konceptet kallas, är inriktat på komfort med bland annat en riktig restaurang ombord. Till en början handlar det om en tur om dagen i vardera riktning.