Färre ska ge bättre omsorg

2:06 min

De gamla som bor på ett äldreboende ska få sin omsorg skräddarsydd så att det passar varje person. Det är trenden som har kommit allt mer de senaste tio åren. Men hur går det ihop med färre anställda?

– Jag tycker att vi ger en bättre kvalitet nu jämfört med för 15 år sedan. Vi har ett mer personligt bemötande trots att det var mer personal då, säger Lennart Sandström som är verksamhetschef på Granbommens äldreboende i Vattholma som drivs av Carema.

Det är de gamlas önskemål som äldreboendena ska jobba efter. Greta kanske vill duscha innan frukost. Gösta vill ha sovmorgon. Och Ulla vill gå på gymnastik.

Men hur går det att leva upp till de allt mer ambitiösa målen om att skräddarsy äldreomsorgen för varje person?

– Vi försöker att göra det. Det kan handla om att ordna talböcker åt någon som har tyckt om att läsa - för att bemöta den människan där hon är nu. Det är vi bra på, säger Ulla Alm som jobbar som undersköterska på Granbommens äldreboende.

Men äldreomsorgen är prispressad. Bemanningen på äldreboendena har dalat neråt de senaste tio åren. Så går det ihop - att ge ett mer personligt bemötande med färre anställda?

– Vissa boenden är jätteduktiga. I andra fall kanske man gör ganska lika med alla som bor där. Men det går åt rätt håll, säger Kerstin Lundström som är engagerad i Uppsala Demensförening.

De verksamhetschefer som Upplandsnytt har pratat med säger att äldreomsorgen har blivit effektivare - att personliga önskemål kan mötas med hjälp av tydligare mål om ett mer strukturerat arbetssätt.

För tio år sedan var det inte så säger Anna Jakobsson, som är verksamhetschef på Årstagården.

– Då var det nog mera så att alla gjorde allt - och en del blev glömt. Det var kanske lite mer personal för tio år sedan. Men jag vet inte om det blev mer gjort då. Nu har vi en planering som gör att alla vet vad de ska göra. Då kan man jobba smartare och få mer tid på det sättet, säger Anna Jakobsson.