Halkan stoppar busslinjer

1:46 min

Minsta åtta busslinjer har ställts in och minst fyra olyckor eller avåkningar har inträffat på morgonen på grund av halkan. Det är busslinje 102, 513, 515, 524, 771, 848, 865 och 866 som drabbats av inställda turer. Skolskjutsarna till och från Hållnäs skola är helt inställda. Skolskjutsarna i Enköpings kommun har stora problem och dras med förseningar. Skolskjutsarna vädjar till föräldrar att inte ställa ut sina barn och åka till jobbet. Det kanske inte kommer någon skolbuss.

– Det är framför allt i områdena runt Östervåla, Heby och Tärnsjö men också runt Skärplinge som det är problem med inställda turer, berättar Sture Jonsson, informationschef på Upplands lokaltrafik.

Alla som har barn som åker på det mindre vägnätet bör har lite extra koll på hur läget är med bussarna, sade Sture Jonsson.

Vid 8-tiden verkade problemet med inställda bussturer ha avtagit, i varje fall enligt UL:s hemsida.

Tre personer klagade på på smärtor i nacken och har förts till sjukhus efter en kollision vid Tärnsjö på länsväg 869. Det har varit ett flertal avåkningar men inga som lett till några allvarligare personskador.