Sigtuna

Kommun tvångsomhändertog spädbarn

Sigtuna kommun gjorde inte rätt när de tvångsomhändertog ett väldigt litet spädbarn från sin mamma. Det säger Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, i en dom.

Barnet tvångsomhändertogs eftersom man ansåg att föräldrarna, som är utvecklingsstörda, inte kunde ta hand om barnet på ett bra sätt. Enligt HFD har kommunen inte kunnat visa att det verkligen finns en akut risk som är tillräckligt stor för att tvångsvård ska vara motiverat.