Hård skoldebatt i Luciafullmäktige

2:11 min

Trots Luciatåg och lussekatter för kommunfullmäktige i Uppsala blev det stundtals hård debatt när den reviderade budgeten för nästa år togs på måndagskvällen.

Framför allt gällde det hur mycket pengar skolan och studieförbunden ska få det kommande året. Alltför hårda besparingar, tyckte oppositionen.

Miljöpartiets Maria Gardfjell sa att Uppsala inte har råd att spara på skolan.

– Ändå föreslår majoriteten det.

Det fick Folkpartiets kommunalråd Cecilia Hamenius att gå till motattack:

– Vi kan inte stå och ägna oss åt överbudspolitik om hur dålig skolan är, det är föga trovärdigt.

Maria Gardfjell kontrade med att hävda att Folkpartiet numera lutar sig mot Moderaterna i skolpolitiken.

– Jag tror att Folkpartiet har förlorat sin själ, sa Maria Gardfjell.

– Det är en skam att höra Maria Gardfjell underkänna hela den svenska skolan, svarade Cecilia Hamenius.

Maria Gardfjell tog på nytt till orda:

– Den viktigaste tillgången vi har i skolan är lärarna, eleverna, rektorerna och föräldrarna. Tyvärr kan jag inte säga detsamma om de toppolitiker vi har i skolpolitiken.

Det är framför allt inom Uppsalas gymnasieskola som Maria Gardfjell menar att det blir kännbara försämringar nästa år. Grundskolan är en av få verksamheter  som inte får en neddragning nästa år, utan får ett tillskott på 7 miljoner, något som Miljöpartiet menar inte kommer att räcka.

Även de planerade besparingarna på 1,8 miljoner på studieförbunden i Uppsala kritiserades av oppositionen. S, V och MP begärde att fullmäktige skulle anslå 1,8 miljoner extra till kulturnämnden för att inte behöva spara på studieförbunden, men det avslogs i votering av majoriteten.

– Ingen behöver tala om för mig hur viktiga studieförbunden är, sa Eva Edwardsson (FP), ordförande i kulturnämnden. Men studieförbunden i Uppsala har betydligt högre ersättning i dag än medelersättningen är i kommuner ute i landet. För att värna andra kultursatsningar, inte minst de som riktar sig till barn och unga, måste vi göra den här besparingen.

Vad beslutet blir på kulturnämndens möte på torsdag är oklart. Centerpartiet vill inte stödja en så stor besparing. Kommunalrådet Stefan Hanna sa till Upplandsnytt under fullmäktigemötet att han hoppas att det ska gå att nå en kompromiss där besparingen inte blir så stor som föreslagits.

Kommunfullmäktige röstade till alla delar igenom den borgerliga majoritetens förslag till budget för nästa år.

Stefan Hanna (C) varnade också för att den ekonomiska situationen i Europa senare riskerar att kräva fler besparingar i Uppsala.