SIGTUNA

Trygghetslarm till alla

Alla som känner sig otrygga i Sigtuna kommun, oavsett ålder och livssituation, ska hädanefter få trygghetslarm. Det har äldre- och omsorgsnämnden idag beslutat.

Därmed slopas den biståndsbedömning som tidigare har krävts. Utrustningen, som består av en trygghetstelefon och en larmknapp ansluten till en trygghetscentral, kommer kommunen hyra ut till självkostnadspris.

- Idag avslår vi inga ansökningar om trygghetslarm. Jag ser detta som en extra service till invånare som känner sig otrygga i sin bostad. Vi vet att trygga invånare mår bättre och detta är ytterligare ett steg i riktningen mot att göra kommunen ännu mer serviceinriktad, säger Anders Fällmar (S), ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden i en kommentar.