Uppsala

Kommun riskerar straffavgift

Uppsala kommun kan straffas för långsamhet i sin ärendehantering. Enligt Socialstyrelsen har kommunen dröjt allt för länge med att besluta om rätten till stöd för en invånare i ett ärende.

Kommunen har förklarat dröjsmålet med att det varit svårt att finna en kontaktperson till den drabbade, men riskerar nu en straffavgift på 1700 kronor per månad för den period då beslutet rapporterats som overkställt.