Uppsala

Sopor ska stå för fjärrvärmen även framöver

1:58 min

Även om man planerar ett nytt stort biobränslekraftvärmeverk i Uppsala så ska sopförbränningen fortsätta att vara den huvudsakliga källan till fjärrvärme. Det säger Adrian Berg von Linde som är chef för Vattenfall värme i Uppsala.

– Vi räknar med att de gamla avfallspannorna kommer att hålla i nästan 20 år till och Block 5 i 50 år till. Så avfallsförbränning är vår basproduktion och kommer fortsätta vara det.

Men Svenska naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson är kritisk till att sopor ska stå för den största delen av fjärrvärmen. Han menar att Sverige förbyggt sig på sopförbränningsanläggningar och säger att vi måste köpa sopor från andra länder för att hålla de svenska ugnarna heta.

– Och så ska vi ju minimera sopförbränningen så egentligen skulle vi kunna ta bort ett antal förbränningsanläggningar i landet.  Det blir ju konstigt att vi så att säga har en gökunge i boet som vill ha sopor. Det ger dubbla signaler.

Han säger också att eftersom svenskarna är så bra på att sopsortera så kommer det i framtiden att finnas ännu mindre sopor att bränna.