Uppsala/östhammar

Många elever har huvudvärk

Det är vanligt att skolelever har huvudvärk. Det visade sig när nästan 500 högstadie- och gymnasieelever i Uppsala och Östhammar fick föra dagbok.

Tre av fyra elever noterade att de hade huvudvärk en vanlig skolvecka.

Huvudvärk var vanligare bland flickor än pojkar. En annan skillnad var att Uppsalaeleverna hade huvudvärk oftare än eleverna i Östhammar. Det skriver Uppsala Nya Tidning.