Uppsala

Gruvindustrin främjas

0:39 min

Nu skapas en ny enhet inom Sveriges geologiska undersökning i Uppsala - en enhet som ska arbeta för att främja gruvindustrin, både här i Sverige och i flera så kallade utvecklingsländer i södra Afrika.

Förra året bröts mer svensk malm än någonsin. Antalet sysselsatta i branschen är det högsta på nära 20 år. Över 100 bolag prospekterar efter nya fyndigheter i Sverige, gruvnäringen är på väg att återta en betydelsefull roll för hela den svenska ekonomin.

Men där verksamhet växer följer ofta också problem. Den nya enheten inom SGU ska serva gruvindustrin för att, som det heter i presentationen, göra Sverige till en av världens ledande gruvländer och också hjälpa till i utvecklingsländer där gruvindustrin utvecklas.

Det handlar också om att föra in miljötänkande i näringen för att undvika  motsättningar mellan industrin och de mäniskor som kan komma att påverkas av verksamheten säger Kaj Lax, chef på avdelningen för mineralresurser på SGU.

– Vi ska serva båda sidor med information och experthjälp, såväl när det gäller mineraler som hur man tar hand om avfall från industrin på bästa sätt, säger han.

– Det ingår i den nya mineralstrategi som väger fram att utveckla en "grönare " gruvnäring för att utnyttja resurserna på ett hållbart sätt.

Stig Edfast
stig.edfast@sverigesradio.se