Stor brandrisk i studentboenden

Brandfaran är stor i många av landets studentboenden. Det konstaterar Försäkringsbolaget If efter den storbrand som nyligen drabbade ett boende i Göteborg.

De gemensamma utymmena och den stora omflyttningen gör att riskerna ökar. Det finns heller inga krav på brandsläckare eller utrymmesvägar. Enligt If saknar många studenter försäkringsskydd.

– Studentboenden är en oskyddad boendeform. Regelverket kring brandsäkerhet är mycket otydligt, vilket gör att många hyresvärdar inte vet vilka åtgärder som krävs, säger Mats Larsson, skadereglerare på försäkringsbolaget If.