BÅLSTA

Gallring mot vildsvin

Håbo kommun fortsätter sin kamp mot de vildsvin som ställer till problem i bland annat Bålsta. Nästa steg är en ordentlig gallring av de skogspartier som ligger nära bostadsområdena.

Målsättningen är att göra det så ogästvänligt som möjligt för vildsvinen. För några veckor sedan gjordes en större jaktinsats vilket ledde till att 11 vildsvin fälldes. Sedan i våras, då problemen började, har 93 vildsvin skjutits.