Mp vill ha rökfri arbetstid inom Uppsala kommun

Rökfri arbetstid för anställda inom Uppsala kommun. Ja, det är något som miljöppartiet föreslår i en ny motion.

Det skulle innebära att inga anställda får röka på arbetstid och att rökning är förbjuden i alla kommunens lokaler. Dessutom får man inte använda kläder som utsatts för tobaksrök. Rökfri arbetstid finns redan nu inom landstinget.