Branden vid Liljefors torg påverkar husläkarmottagningen

På grund av branden på Liljeforstorg i förra veckan så tvingas husläkarmottagningen vid torget endast ha begränsad verksamhet de närmaste veckorna.

Om man behöver akut hälso- och sjukvård kan man kontakta Sjukvårdsupplysningen eller akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset.