Älvkarleby skolor bra på särskilda behov

Älvkarleby kommun får beröm för arbetet att hjälpa barn som är i behov av särskilt stöd.

Det framgår av Komrevs granskningsrapport.

Skolorna arbetar systematiskt och har många alternativ när det gäller att möta elevernas svårigheter.

Och trots att budgeten bantas nästa år så hoppas skolchefen Kerstin Branneryhd att det inte ska påverksa barnen med behov av särskilt stöd.