Ullersåkersskolan riskerar att bli ännu mer försenad

Företaget som är huvudansvarigt för bygget av den redan försenade Ulleråkersskolan i Uppsala - Bellwater AB - har gått i konkurs.

Redan tidigare har bygget blivit försenat ett par gånger - då för att underentreprenörer hade dragit sej ur för att de inte fått betalt, och för att andra underentreprenörer hade gått i konkurs.

Kommunen fick då kritik för att man trots erbjudande från Skatteverket inte hade kollat upp de inblandade underentreprenörerna.

Konkursförvaltaren Mats Hilmersson säjer till Upplandsnytt att han just nu undersöker möjligheterna att som konkursförvaltare driva bygget vidare.

Det är inte mycket jobb som återstår, och det ökar chansen, säger han - och bedömer den som 50 - 50 - om just han ska bygga Ulleråkersskolan färdig eller inte.

Det som var sagt den här gången var att bygget skulle vara klart till vårterminsstarten i januari. Om starten för Ulleråkersskolan blir försenad igen så är det ”Himla sorgligt” säger Barn och ungdomsnämndens ordf Bengt Sandblad, men AnnKristin Johansson som är områdeschef på kontoret för vård o bildning, säjer att hon räknar med att barnen i så fall får gå kvar på Kronparksgården, där de är inhysta idag och att det fungerar bra.

Det är Bellwater själva som har begärt sej i konkurs, för att de hamnat på ekonomiskt obestånd.