Diskriminiering på universitetet

Diskriminering förskommer, men många svenskar väljer att blunda för det, det berättade vi om i morse.

Å diskrimineringen förekommer även bland de högst utbildade -på univeristetet.

Forskaren Paulina de los Reyes har utrett diskriminering inom universitetsvärlden och hon säger att liksom i samhället i övrigt så förekommer diskriminiering och kränkningar på grund av etnicitet på universitetet.

Paulina de los Reyes är docent i ekonomisk historia vid Uppsala univeristet men har för arbetslivsinstitutet utrett frågan om diskriminering på universitetet. Ofta handlar det om uttalanden i vardagen som upplevs som kränkande.