Mer insyn i kommunens arbete

Det ska bli lättare att få insyn i Uppsala kommuns arbete. För kommuninvånarna är det idag till exempel svårt att veta var i processen ett ärende befinner sig.

Ett projekt har dragits igån som ska leda till en mer enhetlig dokument- och ärendehantering i kommunen.

Målet är att kommunen 2006 ska kunna ge bättre service, förhoppningsvis dygnet runt, när det gäller information om ett ärende.