Barn, lärare och föräldrar besvikna

Risken finns att bygget av Ulleråkersskolan kommer att bli försenat igen. Barnen som ska på skolan och förskoläraren Yvonne Ramberg är besvikna över att de nu kan få vänta ännu längre på sin nya skola.

Igår kom beskedet att bygget av Ulleråkersskolan stängs eftersom byggfirman Bellwater gått i konkurs.

I väntan på att bygget ska bli klart är eleverna nu i Kronparksgården. Yvonne Ramberg säger att lokalerna är mycke bättre än barackerna som de var i tidigare, men att de ändå sett fram emot att få flytta efter jul eftersom Kronparken är en provisorisk lösning. Föräldern Tom Stenström är besviken:

- Det känns inte som om det är mycket man kan göra åt det här. Med allt det som har varit tidigare i den här processen så är det bara att vänta, säger han.

Bygget har redan försenats ett par gånger när underentreprenörer har gått i konkurs eller hoppat av för att de inte fått betalt. Konkursförvaltaren Mats Hilmersson ska nu ta ställning till om han ska driva bygget vidare - och Hans Burström, chef på fastighetskontoret i Uppsala, säger att även de ska se över vad som är bästa lösningen för kommunen.

Kommunen fick vid tidigare förseningar kritik för att de inte har kontrollerat företagen tillräckligt men Hans Burström säjer till Upplandsnytt att de - när de anlitade Bellwater - gjorde allt de kunde för att kolla upp företaget, eftersom de var en ny samarbetspartner. De följde lagen om offentlig upphandling, och tog både kreditupplysning och referenser.

Men Tom Stenström ger inte mycket för den kontrollen:

- Visst kontrollerar de, men samtidigt var detta ett paraplyföretag som tog in ett antal andra entrepenörer, och det luktar banarepublik, tycker jag.