Pris och medalj från universitet

Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi, får årets Torgny Segerstedt-medalj och Björkénska priset delas i år mellan professor Börje Johansson och informationsteknologen Peter Stoica.

Thorleif Pettersson, professor i religionssociologi, får årets Torgny Segerstedt-medalj för sin forskning om religion som samhällsfenomen. Den delas vartannat år ut till svenska vetenskapsmän som gjort särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna.

Björkénska priset som är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris, delas i år mellan professor Börje Johansson som är pionjär inom sitt område, den kondenserade materiens teori och informationsteknologen Peter Stoica.

Priset och medaljen överlämnas vid vinterpromotionen 28 januari.