SKTF stämmer Svenska kyrkan

Nu stäms Svenska kyrkan av fackförbundet SKTF inför arbetsdomstolen. Tvisten rör stenhagenprästen Mats Jonsson i Uppsala som blev uppsagd från sin tjänst i september förra året.

Anledningen till uppsägningen är att Mats Jonsson inte har fungerat i sin tjänst som distriktspräst, menar kyrkan. Men skälen till uppsägning saknar saklig grund, säger SKTF:s förbundsjurist Sussanne Lundberg:

- De påståenden som finns är dels bagatellartade och dels så är det gamla saker och dels har man inte överhuvudtaget tagit upp det man anser vara problem med honom. Därför tycker inte vi att det finns saklig grund för uppsägning.

SKTF menar att omständigheterna är gamla och skälen som att Mats Jonsson har lånat ut nycklar till ungdomar och beställt utländska tidskrifter är bagateller.

Men att skälen skulle vara gamla är inte sant, säger Martin Garlöv, ordförande i personaldelegationen för Uppsala kyrkliga samfällighet. Det handlar inte heller om bagateller, säger han:

-  I enskildheterna så framstår det förstås som bagateller och det är ju den linje som Mats driver.

Omständigheter som säger att Mats Jonsson är olämplig i sin befattning till exempel att vissa dopfamiljer sagt att man inte ville ha honom som doppräst, tillbakavisas också av SKTF som menar att man inte har kunnat kontrollera om de uppgifterna stämmer.

- Det är inte preciserat vad det är för några. Arbetsgivaren har inte velat tala om vad det är för familjer, så vi har inte kunnat ta ställning till det, säger förbundsjuristen Sussanne Lundberg.

Men enligt Martin Garlöv har SKTF inte begärt att få namn på till exempel de familjer som sagt att man inte ville ha Mats Jonsson som doppräst.

SKTF yrkar i sin stämningsansökan till arbetsdomstolen på att uppsägningen av Mats Jonsson ogiltigförklaras och kräver ett skadestånd 100 000 kronor. Vad skulle det då innebära om arbetsdomdomstolen nu skulle gå på SKTFs linje? 

- Han får inte tillbaka jobbet där, men däremot är vi beredda att diskutera andra lösningar, säger Martin Garlöv, ordförande i personaldelegationen för Uppsala kyrkliga samfällighet.