Krav på konkurrens till SJ

Svenskt Näringsliv vill att ska få SJ konkurrens på sträckan Gävle- Uppsala -Stockholm för att få sänkta biljettpriser.

Om något annat bolag tar över tågtrafiken så blir biljettpriserna lägre, hävdar de.

Svenskt näringsliv kräver nu att det ska ske en upphandling på sträckan.

Även socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet har tidigare klagat till regeringen i ärendet.