Fulla latriner problem för kommunen

Vid årsskiftet blir det förbjudet att lägga organiskt avfall på soptippen.

Många kommuner vet nu inte vad de ska göra med latrintunnorna från folks sommarstugor.

Det är turistkommunerna med många fritidshus som har störst problem. Mest latrinavfall i hela landet har Norrtälje. Där har de valt att köra avfallet direkt till kommunens reningsverk.