Hovrätten fastställer Knutbydomen

Hovrätten fastställer Uppsala Tingsrätts dom, vilket betyder att pastor Helge Fossmo även här döms till livstids fängelse, och att barnflickan Sara Svensson döms till rättspsykiatrisk vård. 

Åklagare Anne Sjöblom säger att hon är mest missnöjd med att pastorn inte döms förmord på sin första hustru.