Facklig kritik mot Uppsala sjukvårdsregion

Det saknas facklig insyn och medinflytande i samverkansnämnden för Uppsala sjukvårdsregion. Den kritiken kommer från vårdfacken i Värmland och ytterligare sex landsting som tillhör Uppsala sjukvårdsregion.

Vårdfacken nöjer sig inte med beskedet att MBL-förfarandet ska genomföras inom respektive landsting, och kravet är nu omedelbara överläggningar om hur facklig delaktighet och medinflytande i samverkansnämnden ska organiseras.