"Kvinnorna tänker mer på trafiksäkerhet"

Antal skadade och dödade i trafiken i Uppsala län skulle minska kraftigt om fler kvinnor fick vara med och bestämma i trafikfrågor. Det anser trafiksäkerhetsföreningen NTF i Uppsala län som kräver att kommunerna gör en jämnare könsfördelningen i trafiknämnderna.

- Jag är alldeles övertygad om att man skulle kunna minska antalet döda och skadade i trafiken om fördelningen såg ut som i befolkningen i övrigt, dvs fifty-fifty, säger Claes Litsner som är trafikkonsulent på NTF i Uppsala.

Idag är könsfördelningen relativt jämn när det gäller kommunala nämnder som har hand om tex äldreomsorg, barnomsorg och kulturfrågor. Men när det gäller trafiknämnderna är kvinnorna fortfarande kraftigt underrepresenterade.

En sammanställning som NTF gjort visar att i länets sju kommuner är det 72 politiker som har hand om trafiksäkerhetsfrågor, 50 av dem är män och 22 kvinnor.

- Man skulle kunna lyfta fram helt andra perspektiv i trafiken med fler kvinnor i nämnderna, säger Claes Litsner.

Tidigare undersökningar i Uppsala län har visat att det är stora skillnad mellan hur män och kvinnor ser på trafikfrågor. Till exempel tycker hälften av kvinnorna att det är rimligt att sänka hastigheten för att öka trafiksäkerheten medan bara var tredje man tycker samma sak.

De kommunala trafiknämnderna beslutar i frågor som till exempel vilka gator som ska ha 30 km i timmen och var man ska bygga trafikhinder. Claes Litsner menar att länets kommuner nu måste se till att fler kvinnor få vara med och bestämma:

- Idag så sätter man instinktivt män att jobba på trafikfrågor, det måste vi nu börja förändra.

Även bland upplänningarna som inte jobbar med trafiksäkerhetsfrågor är det många som tror att det här skulle få effekt. Christer Söderlund från Uppsala tror att män och kvinnor ibland tänker olika när det gäller trafik:

- Jag tror att kvinnorna framförallt tänker på barnens säkerhet i trafiken. Jag tror att det skulle bli lugnare i trafiken om fler kvinnor fick bestämma om trafikfrågor, säger Christer Söderlund.