Hjärtoperationsköer onödiga?

De långa köerna för hjärtoperationer i Uppsala är onödiga, hävdar moderata landstingsrådet Arne Sandemo, och vill ha bättre information till patienterna om möjligheten att välja vård i annat landsting.

Det finns ledig operationskapacitet på sjukhus utanför vårt landsting. Det ska förstås utnyttjas, menar Sandemo.

Blir patienterna ordentligt upplysta om möjligheten att välja vård i annat landsting? Den frågan ställer han nu i en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande, socialdemokraten Mats O Karlsson.