Åklagarkammaren förstärker

Nu ska åklagarkammaren i Uppsala bli ännu bättre på att snabbt utreda familjerelaterat våld. I början på december utökas den särskilda familjevåldsgrupp som redan finns vid åklagarmyndigheten i Uppsala genom att man anställer en specialiståklagare.