Slarv kring insideraffärer straffas

En styrelseledamot i Uppsalaföretaget IAR Systems har av Finansisnpektionen ådömts en straffavgift för att inte ha följt insiderlagen. Enligt lagen skall styrelseledamöter och andra med insyn i ett företag anmäla förändringar i sitt aktieinnehav inom fem dagar. I det här fallet tog det nästan tre månader.