Ny stenpir på Gräddö måste rivas

Ett par som byggt en ny stenpir vid sitt hus på Gräddö utanför Norrtälje tvingas nu riva bygget efter en dom i miljödomstolen. Annars hotas de av vite på 75 000 kronor vardera.

Stenpiren skulle ersätta en gammal pir, men den nya blev 14 meter längre med soffgrupp och flagga längst ut. Grannen ansåg sig störd av piren, och det saknades en utredning av hur växt-och djurlivet påverkades av bygget. Nu har både länsstyrelsen och miljödomstolen beslutat att piren ska rivas.